Dookoła nas żyją dzieci chore. Chore nieuleczalnie z więcej lub mniej poważniejszymi schorzeniami. Masa